CEES: Otvoreni Balkan – nejasni benefiti, moguće udaljavanje od EU

Crna Gora teži članstvu u Evropskoj uniji (EU) i shodno tom cilju i jasnim benefitima za državu i društvo u cjelini, svoje politike usaglašava sa evropskim. Stoga je u kontekstu inicijative “Otvoreni Balkan”, nejsno kako bi i zašto naša država mogla usaglašavati svoje zakonodavstvo sa državama regiona koje imaju niži stepen usaglašenosti svog zakonodavstva sa…

English