Radionica u Bijelom Polju 28.05.2024.

Agenda Bijelo Polje

Radionica na Žabljaku 07.06.2024.

Agenda Žabljak

Radionica u Baru 11.06.2024.

Saopštenje, CEES, radionica u Baru

Agenda Bar

Najava konferencije u 10:30h 17.06.2024.

Hotel Bristol, Podgorica 

Studija

Agenda

CEES je 20.februara 2024. potpisao ugovor za realizaciju četvromjesečnog projekta Saradnjom sa OCD za veću odgovornost opštinskih preduzeća. Navedeni projekat je dio šireg projekta - „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M'BASE" koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u partnerstvu sa Fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore. Projekat je finansijski podržan od strane Evropske komisije, posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori i Ministarstva javne uprave.

Mail

cees.montenegro@gmail.com

Montenegro