Partnerstvom za održivost i veću odgovornost javnih preduzeća

CEES je 8.12.2023. potpisao ugovor sa Institutom Alternativa o realizaciji novog projekta "Partnerstvom za održivost i veću odgovornost javnih preduzeća" u iznosu od 4.996,52 eura čija implementacija počinje 10.12.2023. i traje do 10.03.2024. Cilj projekta je jačanje uloge i učešća OCD u nadzoru nad radom javnih preduzeća kroz bolje praćenje ključnih finansijskih pokazatelja njihovog poslovanja i ispunjenosti kriterijuma korporativnog upravljanja. Projekat je dio šireg projekta "Javna preduzeća po nadzorom civilnog društva" Instituta Alternativa koji se finansira iz IPA. Više informacija na: https://institut-alternativa.org/rezultati-konkursa-javna-preduzeca-pod-nadzorom-civilnog-drustva/.


0:00
0:00

CEES analizirao izazove profitabilnosti i likvidnosti u 20 ključnih državnih preduzeća

Najvećih 20 državnih preduzeća u Crnoj Gori suočava se sa izazovom održavanja profitabilnosti i upravljanja likvidnošću, uz povećan rizik ulaska u zonu nesolventnosti, a jačanje transparentnosti i nadzora mogu biti ključni u poboljšanju njihovih poslovnih rezultata, ocijenjeno je na okruglom stolu koji je organizovao Centar za ekonomske i evropske studije (CEES).

 

CEES je predstavio dokument “Korporativno upravljanje i finansijski rezultati javnih preduzeća u Crnoj Gori” u kojem je analizirao 20 najvećih državnih preduzeća, čija imovina čini oko 90 odsto imovine svih državnih firmi u zemlji.

 

Analizirali su Elektroprivredu, Željezničku infrastrukturu (ŽICG), Željeznički prevoz (ŽPCG) Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS), Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES), Plantaže, Aerodrome Crne Gore, Institut “Simo Milošević”, Budvanska i Ulcinjsku rivijeru, Rudnik uglja, Regionalni vodovod Crnogorsko primorje, Luku Bar, Sveti Stefan hoteleli, Monteput, Poštu, Radio-televizija Crne Gore, Crnogorsku i Barsku plovidbu, kao i Montenegro Bonus.

Tokom događaja održan je i panel na temu: “Bolji nadzor za bolje performanse javnih preduzeća“. Učesnica panela, Bojana Bošković, državna sekretarka u Ministarstvu finansija, ukazala je na neadekvatan regulatorni okvir koji je za posljedicu imao negativne ekonomske i fiskalne gubitke za državu. Ministarstvo finansija, kako je kazala, radi na strategiji za korporativno upravljenje državnim preduzećima.

Pozdravljavljajući ovu odluku države o izradi strategije, potpredsjednik Privredne komore Crne Gore Dragan Kujović je ukazao na neophodnost poštovanja dva principa prilikom upravljanja državnim preduzećima – da kompanijama upravljaju eksperti te da oni imaju dobru kontorlu i samokontrolu. Istakao je i da u javnim ali i privatnim preduzećima je važno razdvajanje vlasničke i menadžerske funkcije.

Pomoćnik direktorice Agencije za sprječavanje kroucije Boris Vukašinović osvrnuo se na značaj primjene planova integriteta u javnim preduzećima i kao veliki izazov istakao kadrovsku politiku. Upravljanje ljudskim resursima je, kako je istakao, najveći rizik u ovim preduzećima te će oblast koja reguliše njihovo poslovanje ASK definisati kao jednu od prioritetnih oblasti u svom radu.

O negativnim posljedicama nepostojanja jedinstvene vlasničke politike države prema javnim preduzećima govorio je istraživač javnih politika iz Instituta Alternativa Marko Sošić. On je istakao da postoji određeni napredak u dijelu transparetnosti, ali da je za cjelovito unapređenje stanja u ovoj oblasti potrebna centralizovana politika, a ne segmentirana akcija pojedinačnim ministarstava.

Članica istraživačkog tima CEES-a Nina Vujošević ocijenila je da su izazovi u javnim preduzećima rezultat nezavršene tranzicije, slabosti u korporativnom upravljanju i nedostatka jasnih procedura i ciljeva od strane države kao većinskog vlasnika.

“Implementacija OECD smjernica za korporativno upravljanje, uz veću transparentnost i nadzor, ključni su u poboljšanju poslovanja ovih preduzeća”, kazala je Vujošević.

Na događaju je istaknuto je da je analiza finansijskih izvještaja ovih preduzeća za 2022. godinu pokazala da ona imaju najveći izazov sa profitabilnošću, odnosno povećani rizik profitabilnosti. Tokom prezentacije analize je saošteno da je rizik povećanja nelikvdinosti, prema podacima iz 2022, i dalje nizak, ali je povećan kod nekoliko preduzeća. Ukupni rizik ulaska u zonu nesolventnosti na nivou svih 20 preduzeća je nizak, ali, ukoliko bi se nastavili povećavati rizici profitabilnosti i likvidnosti, pogoršali bi se i pokazatelji solventnosti.

 

Posmatrano sektorski, najveći rizik profitabilnosti, odnosno negativne stope povraćaja, je u sektorima poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, trgovine na veliko i zdravstvene i socijalne zaštite. Pri tome su rizici profitabilnosti povećani u sektorima snadbijevanje električnom enegijom, gasom i parom i klimatizacija, saobraćaj i skladištenje.

 

Najveći rizik pogoršanja likvidnosti je, kako je pokazala analiza, u preduzećima u sektorima građevinarstvo, saobraćaj i skladištenje, snabdijevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama, vađenje ruda i kamena.

 

Tokom događaja je konstatovano da država treba da precizira svoje ciljeve u skladu sa nacionalnim strategijama, uspostavi jasne kriterijume za izbor odbora direktora, poveća transparentnost u finansijskoj podršci i transakcijama, kao i u naknadama članovima Odbora direktora. Važan korak predstavlja i uspostavljanje modela za izvještavanje i procjenu fiskalnih rizika na agregatnom nivou, što bi unaprijedilo ukupno stanje u državnim preduzećima.

 

Događaj je organizovan u okviru projekta "Partnerstvom za održivost i veću odgovornost javnih preduzeća", a koji je podržan od strane Instituta alternativa kroz program podrške organizacijama civilnog društva, u okvitu projekta "Civilno društvo za zdrava, djelotvorna, održiva i transparentna javna preduzeća (BEST SOEs)". Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

 

 

CENTAR ZA EKONOMSKE I EVROPSKE STUDIJE

 


POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOJ DEBATI 

Nevladina organizacija Centar za ekonomske i evropske studije-CEES realizuje projekat „Partnerstvom za održivost i veću odgovornost javnih preduzeća" u okviru konkursa Instituta Alternativa uz finansijsku podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva javne uprave.

 

S tim u vezi, u okviru projekta će se organizovati javna debata na temu: „Korporativno upravljanje i finansijski rezultati javnih preduzeća u Crnoj Gori".

Učesnici debate će pored organizacija civilnog društva biti i predstavnici Vlade i ostalih državnih institucija, jedinica lokalne samouprave i javnih preduzeća.

 

Javna debata će se održati 1. marta 2024. godine od 10 do 14h, u Podgorici, u sali Centra za građansko obrazovanje, ulica Svetlane Kane Radović 1/1. 

Troškovi puta učesnika koji dolaze iz drugih jedinica lokalne samouprave će biti refundirani tokom dana održavanja događaja.

 

Ovim putem pozivamo zainteresovane predstavnike OCD da prisustvuju javnoj debati. 

 

Molimo Vas da Vašu potvrdu učešća debati pošaljete na email adresu: cees.montenegro@gmail.com ili telefonom na 069017415.

 

U prilogu Vam dostavljamo Program događaja. 

 


PROGRAM DOGAĐAJA

KORPORATIVNO UPRAVLJANJE I FINANSIJSKI REZULTATI JAVNIH PREDUZEĆA U CRNOJ GORI


Projekat "Partnerstvom za održivost i veću odgovornost javnih preduzeća" podržan je od strane instituta alternativa kroz program podrške OCD u okvitu projekta "Civilno društvo za zdrava, djelotvorna, održiva i transparentna javna preduzeća (BEST SOEs)". Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave. Izraženi stavovi i mišljenja su isključivo Centra za ekonomske i evropske studije (CEES), a ne donatora – Instituta alternativa, Evropske unije i Ministarstva javne uprave.

Mail

cees.montenegro@gmail.com

Montenegro