Misija

Centar za ekonomske i evropske studije je nevladina, neprofitna, nezavisna organizacija, posvećena unapređenju javne politike u procesu evropskih integracija za održivi, inkluzivni, zeleni i otporni socio-ekonomski razvoj i postizanje ciljeva održivog razvoja Crne Gore i Zapadnog Balkana.


Naš glavni tim:

Nenad Vujošević, ovlašceno lice za zastupanje i projekt menadžer

Nenad Vujošević ima više od 20 godina profesionalnog iskustva u preduzetništvu i razvoju privatnog sektora. Priprema i koordinira projekte sa ciljem da se omogući održivi razvoj sektora MSP, posebno u turizmu i vinske industrije. Nenad Vujošević je diplomirao na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo Univerziteta Crne Gore.   •   Nenad Vujošević, ovlašceno lice za zastupanje i projekt menadžer


Nina Vujošević, ekspertkinja za javni sektor i ekonomske reforme, savjetnica za razvoj

Nina Vujosevic is an economist with 20 years of experience in macroeconomic and fiscal policy areas; public sector reforms, competitiveness, and economic growth. She is one of the founders of the Center for Economic and European Studies, a non-governmental and non-profit organization devoted to supporting Montenegro’s integration into the EU and economic reforms for sustainable economic development.

 Angažovana je kao konsultantkinja Svjetske banke za reforme javnog sektora sa fokusom na državna preduzeća i dvije godine je radila kao savjetnica izvršnog direktora Holandske konstituence u Svjetskoj banci (2019-2021).

Prethodno je bila državna sekretarka u Ministarstvu finansija Crne Gore (2017-2019). Na ovoj poziciji je koordinirala i učestvovala u pripremi Programa ekonomskih reformi Crne Gore, implementaciji Fiskalne strategije i Strategije upravljanja javnim finansijama, kao i reformi poreske politike i regulatornog okruženja. Takođe je bila i savjetnica predsjednika Vlade Crne Gore za ekonomska pitanja (2015-2017). U tom periodu je bila imenovana za koordinatorku ispred Vlade Crne Gore za pregovore na tehničkom nivou vezane za regionalne ekonomske integracije u okviru CEFTA i Berlinskog procesa.

Tokom rada u Vladi Crne Gore aktivno je učestvovala u procesu pregovora za članstvo Crne Gore u EU kao rukovodilac radne grupe za Poglavlje 1 - Sloboda kretanja roba, a kasnije i kao pregovarač za poglavlja 16 - Porezi i 29 - Carinska unija.

Takodje je bila i generalna direktorica za razvoj u Ministarstvu ekonomije (2010-2015). Prije toga je pet godina radila u NVO sektoru kao analitičarka ekonomskih politika (2001-2005), i 5 godina u bankarskoj industriji u oblasti finanisranja javnog sektora (2006-2010).

 Nina Vujošević je bila asistent, a potom docent na Univerzitetu Donja Gorica u oblasti Međunarodne ekonomije (2008-2019), a radila je kao konsultankinja UNDP-a, GIZ-a i CEF-a u oblastima reformi javnog sektora i unapređenja konkurentnosti.

Gospođa Vujošević je stekla diplomu magistra, a potom doktora ekonomskih nauka na Univerzitetu Crne Gore. Takodje je stekla specijalisticku diplomu ekonomske analitičarke na postdiplomskim studijama iz aplikativne ekonomije, na Univerzitetu Merilenda, College Park, SAD.


  •   Nina Vujošević, ekspertkinja za javni sektor i ekonomske reforme, savjetnica za razvoj

Mirjana Ivanović, ekspertkinja za komunikacije, saradnica


Mirjana Ivanović je ekspertkinja za medije i komunikacije sa 15 godina profesionalnog iskustva. U medijima je radila 5 godina kao novinarka u dnevnim novimana “Vijesti” i urednica u “Dnevnim novinama”. Nakon toga je godinu dana radila kao savjetnica za medije i portparolka u Upravi za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, i tri godine u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Bila je savjetnica potpredsjednika Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i 4 godine radila kao savjetnica predsjednika Vlade Crne Gore. Nakon završetka angažmana u Vladi, radila je kao konsultantkinja za komunikacije u međunarodnim organizacijama kao što su UNDP i OEBS. Ivanović je generalna sekretarka SEECOM-a – neprofitne organizacije koja okuplja komunikatore iz javnog sektora u JUgoistocnoj Evropi i Programska direktorka za razvoj u kompaniji Arhimed.


  • Mirjana Ivanović, ekspertkinja za komunikacije, saradnica

Radovan Živković, ekspert za makroekonomske analize i projekcije, saradnik za istraživanja i analize

Radovan Zivkovic has more than 35 years of professional experience. He worked in the private sector until 2003. He started to work for the Ministry of Finance of Montenegro as a budget analyst in 2003 and macroeconomic analyst in 2006 where he worked for 6 years.

Gospodin Živković je radio kao načelnik Direkcije za makroekonomske projekcije i analize u Ministarstvu finansija od 2012. godine.

Završio je različite kurseve na CEF-u Ljubljana za budžetske i makroekonomske projekcije i kurs za srednjoročno budžetiranje u Atlanti, Andrew Yang School for Polici Studies 2004. Takođe je završio različite onlajn kurseve iz makroekonomskih projekcija (MMF) i kurs onlajn modelskog razmišljanja.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.


  • Radovan Živković, ekspert za makroekonomske analize i projekcije, saradnik za istraživanja i analize

Kontaktirajte nas:

Mail

cees.montenegro@gmail.com

Montenegro